Grudziądzkie Tow. Pomocy Dziecku i Rodzinie HOMINI

Grudziądzkie Tow. Pomocy Dziecku i Rodzinie HOMINI

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Grudziądz, kujawsko-pomorskie

Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie HOMINI istnieje od czerwca 2004r. Powstało z inicjatywy i zaangażowania wielu osób z różnych środowisk,  którym bliski jest los dziecka krzywdzonego i potrzebującego. Do dnia dzisiejszego HOMINI wspiera  Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w realizacji zadań statutowych. Ropoczeliśmy realizację projektu Dajemy dzieciom siłę! – prawa dzieci w procedurach prawnych.