Fundacja 12 Gwiazd

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja 12 Gwiazd została powołana do wspierania rodzimych produkcji filmowych ze szczególnym naciskiem na produkcje o charakterze historycznym. Prowadzimy także działania zakresie upowszechniania kultury, sztuki, edukacji oraz wychowania wszechstronnego z uwzględnieniem polskiej historii, tradycji i wiary. Wspieramy również działania na rzecz rozwoju artystycznego utalentowanych osób związanych z filmem i fotografią. 


Od 2018 roku angażujemy się w pomoc polskim repatriantom z Kazachstanu, a od czasu napaści Rosjan na Ukrainę mocno angażujemy się w pomoc na rzecz naszych rodaków mieszkających na Podolu, Wołyniu i Galicji.