Fundacja 2xkochaj

Fundacja 2xkochaj

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Mysłowice, śląskie

FUNDACJA OD 2015 ROKU PROWADZI NASTĘPUJĄCE PROJEKTY:
Świetlica „Fabryka Uśmiechów” dla dzieci i młodzieży wychowujących się w
środowisku zagrożonym demoralizacją i przestępczością i niekorzystnym dla ich
prawidłowego rozwoju. Swoim zasięgiem obejmuje dzielnice tj.: Rymerę,
Śródmieście, Piasek – najbardziej zagrożoną demoralizacją część miasta Mysłowice.
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 9728-fc09-63ad
W ramach zajęć świetlicowych, które prowadzimy codziennie w godzinach
popołudniowych dzieci mają możliwość:
• odrabiać lekcje, spożywać jeden posiłek dziennie, uczestniczyć w zajęciach
wychowawczo – profilaktycznych, zajęciach artystycznych;
• uczestniczyć w spotkaniach świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia i
Wielkanocy;
• brać udział w feriach zimowych w formie jednodniowych wycieczek
edukacyjno –rekreacyjnych;
• wyjeżdżać w okresie letnich wakacji na obozy i kolonie;
• korzystać z łazienki, w której dzieci mają możliwość wziąć prysznic i zadbać o
swoje potrzeby higieniczne.
Pracownia rękodzieł artystycznych przy udziale wolontariuszy wytwarzane są cegiełki
w postaci rękodzieł artystycznych, których sprzedaż wspiera działalność statutową
Fundacji.
Warsztaty dla rodziców podopiecznych świetlicy „Przepis na dobrą rodzinę”
Projekt jest odpowiedzią na zwiększający się kryzys rodziny i autorytetów. Mając
bogate doświadczenie (ponad 10 lat) w tworzeniu, prowadzeniu programów oraz
warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w Mysłowicach, zauważamy
konieczność współpracy z opiekunami młodego pokolenia w tematyce szeroko
rozumianej profilaktyki. Z obserwacji, które prowadzimy oraz rozmów z rodzicami i
nauczycielami wiemy, że pedagogizacja i psychoedukacja rodziców jest niezmiernie
potrzebna. Szkoła nie zawsze dysponuje odpowiednią wiedzą, przeszkoleniem i
środkami finansowymi aby tym potrzebom sprostać.
Gabinet do zajęć indywidualnych z dziećmi i młodzieżą i rodzicami
Gabinet oferuje profesjonalną pomoc we wspieraniu rozwoju dziecka, młodzieży oraz
osób dorosłych. Proponujemy zajęcia indywidualne i grupowe, podczas których
stymulujemy rozwój deficytowych obszarów. Pracujemy z dzieckiem, ale też z
rodzicami, by wesprzeć ich w zmaganiach z trudnościami, jakie niesie ze sobą
problem ich dziecka oraz zmagania z codzienną rzeczywistością. W pracy z dzieckiem
kładziemy nacisk na indywidualność oraz opieramy ją na wartościach
chrześcijańskich. Dobieramy metody terapii zawsze do konkretnego człowieka i do
jego potrzeb.
Warsztaty rozwojowe dla mieszkańców Mysłowic.
W ramach wspierania działalności Fundacji, ma powstać klubokawiarnia, organizująca
cykliczne warsztaty, prelekcje i koncerty o charakterze zakładającym szeroko pojętą
profilaktykę oraz promocję pozytywnych wzorców społecznych.
Poczuj smak życia i wspieraj innych – projekt mający na celu promowanie idei
wolontariatu.
Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej wśród młodzieży
mysłowickich szkół średnich, uczelni wyższej oraz osób dorosłych aktywnych i
nieaktywnych zawodowo w zakresie wywierania dobrego wpływu na społeczność
lokalną (dzieci i młodzież oraz ich rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym)
poprzez realizację projektu społecznego