Fundacja 5 Pora Roku

Fundacja 5 Pora Roku

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Żyrzyn, lubelskie

Fundacja 5 Pora Roku to grupa wolontariuszy o przeróżnym wykształceniu i doświadczeniu. Wśród nas są pedagodzy, animatorzy, graficy, politolodzy i dziennikarze. Wszyscy razem współtworzymy Fundację z myślą o zmianie świata. I chociaż brzmi to górnolotnie, to zaczęliśmy go zmieniać już kilka lat temu. Mimo że nasze działania i projekty można opisać jako dreptanie w miejscu, to tym gestem "wydreptaliśmy" już niejeden uśmiech małego człowieka i niejedną łzę w oku dorosłego.

Staramy się zmieniać stereotypy i uprzedzenia względem osób niepełnosprawnych.

Przeciwdziałamy uzależnieniom i patologiom społecznym.

Prowadzimy działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Ułatwiamy osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie poprzez poradnictwo zawodowe.

Prowadzimy zajęcia w przedszkolach, szkołach, ośrodkach specjalnych, klubach seniora i warsztatach terapii zajęciowej.

Propagujemy sport osób niepełnosprawnych i umożliwiamy osobom niewidomym dostęp do szeroko pojętej kultury.

Prowadzimy różne projekty finansowane m.in. ze środków PFRON oraz ze środków w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”.
 

"Nie szukaj ograniczeń w możliwościach, a możliwości w ograniczeniach!"

Wpłaty

Ładuję...