Fundacja Pro Publico Bono RP

Fundacja Pro Publico Bono RP

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez nieodpłatną i odpłatną działalność w zakresie:

Świadczenie szerokiej gamy kompleksowych działań związanych z pobudzeniem
i rozwojem przedsiębiorczości w społecznościach lokalnych i europejskich.
Współpracę z organizacjami i instytucjami, tj. Urzędem Miejskim lub Gminy, Urzędem Marszałkowskim, Powiatowymi i Wojewódzkimi Urzędami Pracy, Bankami, Funduszami Pożyczkowymi i Gwarancyjnymi, Stowarzyszeniami, Fundacjami oraz Zrzeszeniami Przedsiębiorców i innymi podmiotami w celu wspierania przedsiębiorczości, szczególnie wśród bezrobotnych.
Szeroką pomoc w rozpoczęciu, prowadzeniu i rozwoju działalności gospodarczej pod względem organizacyjnym, ekonomicznym i doradczym.
Pomoc w uzyskiwaniu i jak najpełniejszym wykorzystaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych funduszy przeznaczonych dla przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem małych i mikro przedsiębiorców.
Wsparcie w uzyskiwaniu i udzielaniu pożyczek oraz mikrograntów na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.
Organizowanie i finansowanie oraz udział w organizowaniu i finansowaniu wykładów, seminariów, spotkań, konferencji, szkoleń, targów i wystaw.
Współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
i instytucjami o podobnym profilu działania.
Utworzenie wewnętrznego forum wymiany doświadczeń i umiejętności pomiędzy członkami i beneficjentami Stowarzyszenia, a także kojarzenie partnerów do wspólnych przedsięwzięć biznesowych.
Prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowe i wydawniczej.
Stworzenie informatycznej platformy do obsługi przedsiębiorstw oraz wymiany informacji.
Podejmowanie innych dostępnych działań i inicjatyw w celu realizacji celów statutowych.