Fundacja Wspierania Rodziny Adams

Fundacja Wspierania Rodziny Adams

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Fundacja Wspierania Rodziny ADAMS powstała z myślą o rodzinach znajdujących się z różnych przyczyn w trudnej sytuacji życiowej, wykluczonych społecznie, zagrożonych rozpadem.
 
Udzielane przez nas wsparcie jest w szczególności skierowane do:

- członków rodzin znajdujących się momencie kryzysu spowodowanego rozpadem rodziny,

- chorobą, śmiercią, trudną sytuacją rodzinną,

- członków rodzin niepełnych - samotnych matek, samotnych ojców,

- członków rodzin rekonstruowanych - m .in. macoch i ojczymów,

- rodzin z trudnościami wychowawczymi,

- osób decydujących się na założenie rodziny.

Realizujemy działania w zakresie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, terapeutycznego, mediacji oraz doradztwa personalnego i zawodowego.

Działamy w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. Prowadzimy szkolenia i warsztaty dla różnych grup wiekowych. Działania mogą mieć charakter indywidualny lub grupowy, mogą koncentrować się na całej rodzinie..