Fundacja ADRA Polska

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Celem naszej Fundacji jest walka z nierównościami tego świata poprzez niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej. Otaczamy opieką ofiary kataklizmów, wojen, prześladowań, osierocone dzieci, rodziny żyjące w skrajnym ubóstwie. Staramy się być wszędzie tam, gdzie bez wsparcia z zewnątrz sytuacja cierpiących ludzi się nie zmieni. Zależy nam na przeciwdziałaniu wszelkim patologiom społecznym, mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej narodowość, rasę i przekonania.

Wierzymy, że poprzez zapewnienie edukacji dzieciom świat może zmienić się na lepsze

Miliony dzieci cierpią z powodu głodu, braku wody, czy wykluczenia społecznego. Poprzez ochronę najmłodszych i stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju, dajemy im szansę na lepsze życie. Życie, w którym mają wpływ na otaczającą ich rzeczywistość. Naszym podopiecznym w Kenii, Tanzanii, Armenii, czy Gruzji zapewniamy m.in. zakwaterowanie, opłacamy czesne w szkołach, dajemy możliwość zjedzenia posiłku. Dzięki naszym stałym programom opieki mają oni szanse na skończenie szkoły i zmianę świata, który ich otacza.

Gdy widzimy ludzkie cierpienie, działamy niezwykle szybko

Nasza pomoc to realne działania - budowa studni, elektrowni wodnych, remonty szkół, ośrodków dla dzieci i samotnych kobiet. Aktywizujemy ludność i włączamy ich w prowadzone przez nas projekty. Nasza Fundacja zrealizowała dziesiątki różnych akcji pomocy, które odmieniły codzienne życie wielu ludzi i całych społeczności.

Okazując wsparcie naszej Fundacji, pomagasz nam nieść pozytywną zmianę w potrzebującym świecie. Poznaj nas lepiej odwiedzając naszą stronę internetową www.adra.pl