Fundacja AD-RENalina

Fundacja AD-RENalina

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Korzybie, pomorskie

Fundacja powstała z inicjatywy rodziców dzieci po przeszczepieniu nerki. Fundacja jest organizacją charytatywną, nie zatrudnia pracowników i nie prowadzi działalności gospodarczej. Misją Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z chorobą nerek. Fundacja stara się dawać im wsparcie emocjonalne, nadzieję na poprawę losu i własnej samooceny. Chce uczestniczyć w ich powrocie do aktywnego życia w społeczeństwie. 

Główne cele Fundacji:

- wspomaganie dzieci i młodzieży z chorobami nerek

- upowswzechnianie wiedzy o chorobach nerek

- umożliwianie wzajemnego kontaktu, wymiany doświadczeń rodzinom dotkniętym chorobą dziecka

- działanie na rzecz dzieci i młodzieży, ochrony zdrowie, edukacji, pomocy społecznej

- krajoznawstwo, wypoczynek, turnusy rehabilitacyjne

- działania na rzecz promocji aktywności fizycznej i uświadamianie jej wpływu na rozwój dziecka po transplantacji

- popularyzacja transplantacji