Fundacja Chrześcijańska Adullam

Fundacja Chrześcijańska Adullam

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Częstochowa, śląskie

Nasza Fundacja dba o osoby społecznie upośledzone, ubogie, dotknięte chorobami. Niesiemy pomoc zarówno pojedynczym osobom, jak i całym rodzinom.
 
Organizujemy działania niezbędne do prawidłowego egzystowania: prowadzimy stołówki bezpłatnego żywienia, miejsca noclegowe, świetlice terapeutyczne, punkty wydawania pomocy materialnej (np.: odzieży) i inne.
 
Wspieramy podopiecznych poprzez porady psychologiczne i prawne. Prowadzimy punkty poradnictwa z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
 
Gospodarujemy czas osobą najmłodszym, pochodzącym ze środowisk patologicznych. Podejmujemy także działania resocjalizacyjne.
 
Finansujemy wyjazdy wakacyjne zarówno dzieciom jak i dorosłym, którym tego typu działania są potrzebne.
 
Angażujemy się również w organizacje opieki medycznej w zakresie podstawowym.
 
 

Wpłaty

Ładuję...