Fundacja Aequitas

Fundacja Aequitas

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Fundacja Aequitas powstała w celu podejmowania inicjatyw promujących równość, inkluzję społeczną i zawodową oraz pomoc osobom żyjącym w ubóstwie. W swojej działalności skupiamy się przede wszystkim na wyrównywaniu szans rozwojowych i zawodowych wykluczonych grup społecznych. Realizujemy szereg własnych programów pomocowych oraz współpracujemy z innymi podmiotami zaangażowanymi w niesie pomocy potrzebującym