Zbiórka na realizację projektu aktywizującego dla dzieci na wózkach

Zostań czarodziejem!

Odczaruj świat ze stereotypów...

Pomóż nam uzbierać fundusze na projekt wspierający dzieci i młodzież poruszających się na wózku.

Za zebraną kwotę będziemy mogli przeprowadzić roczne, indywidualne oraz grupowe wsparcie dla około 40 dzieci i ich najbliższych.

Więcej o naszych działaniach na naszym fanpage`u : www.facebook.pl/fundacjaAFiS

Pragniemy w naszych działaniach skupić się na likwidowaniu barier i wskazywaniu możliwości realizacji swoich marzeń oraz zainteresowań dzieciom i młodzieży poruszających się na wózku.

Zebrane środki umożliwią nam stworzenie projektu, podczas którego zarówno dzieci jak ich rodzice/opiekunowie będą mogli korzystać z form wsparcia prowadzonych grupowo i  indywidualnie. Przewidujemy także kilkunastodniowy wyjazd, podczas którego oprócz nauki samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego dzieci i młodzież będą mogły dorównać swoim pełnosprawnym rówieśnikom w doświadczeniach związanych ze świetną zabawą w trakcie wyjazdu poza dom bez rodziców. Rodzice, dzięki temu będą mogli poświęcić trochę czasu na odpoczynek. Dla opiekunów przygotowaliśmy specjalistyczne szkolenie w formie kilkudniowego wyjazdu, podczas którego będą mieli okazję na wzajemną wymianę doświadczeń i spotkania ze specjalistami. Wszystko to będzie odbywać się we współpracy z całym naszym zespołem, w skład którego wchodzą także dorosłe osoby z niepełnosprawnością ruchową poruszające się na wózkach.

Poznaj naszą historię i w jaki sposób chcemy działać…..

„- Kim chciałbyś być jak dorośniesz?

- Lekarzem.

- A myślisz, że mógłbyś nim zostać?

- Pewnie nie, bo jeżdżę na wózku.”

Adrianna Gnyszka

- Myślisz ,że możesz kiedyś zostać Mamą?

- Raczej nie, przecież jeżdżę na wózku. Nie ma Mam na wózku.”

--------------------------------------------------

„- Jak widzisz przyszłość swojego dziecka?

- Ja bardzo bym chciała, żeby moje dziecko było bezpieczne, żeby miał mu kto pomóc jak mnie zabraknie..

- A jak myślisz, kim zostanie jak dorośnie?

- Nie mam wizji przyszłości. Nie chcę o niej myśleć bo przeraża mnie fakt, że kiedy odejdę moje dziecko zostanie samo i będzie skazane na czyjąś pomoc.”


--------------------------------------------------

Adrianna Gnyszka

 

Stereotypy dotyczące osób poruszających się na wózku wciąż kreują obraz pełen bólu, cierpienia, smutku, bezradności, samotności i zależności od innych...

Zespół naszej fundacji tworzą  dorosłe osoby, które w wyniku wypadku lub schorzeń wrodzonych poruszają się za pomocą wózka. Są to osoby aktywne zarówno społecznie jak i zawodowo, często mieszkające samodzielnie pełniąc rolę rodziców. Swoją postawą udowadniają, że wyżej wymienione stereotypy odchodzą w niepamięć.

Adrianna Gnyszka

Wspólnie chcemy przekazać zarówno dzieciom jak i ich rodzicom/opiekunom, że samodzielność oraz realizowanie się w rolach społeczno-zawodowych osób poruszających się na wózkach jest możliwa. 

W tym celu pragniemy zrealizować projekt przeznaczony dla dzieci poruszających się na wózku oraz ich najbliższych.

Nasze działania będą realizowane przez wsparcie indywidualne i grupowe:

Zajęcia indywidualne:

 Praca z dzieckiem oraz jego najbliższym otoczeniem przy współpracy z fizjoterapeutami, psychologiem, pedagogiem , terapeutą zajęciowym oraz innymi niezbędnymi do prawidłowego rozwoju specjalistami. W ramach indywidualnego wsparcia chcemy dojeżdżać do szkół w celu prowadzenia zajęć integracyjnych, pomagać w dostosowaniu mieszkania do potrzeb dzieci poruszających się na wózku, pomagać rodzinom poszerzyć wiedzę dotyczącą niepełnosprawności oraz przejść przez etapy dostosowania się do niepełnosprawności dziecka.

Zajęcia grupowe

Możliwość zdrowej rywalizacji w grupie oraz wzięcia udziału w zajęciach rozwijających pasję i zainteresowania: taniec, sport, zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne i inne.

Zajęcia te są niezwykle ważne, gdyż ze względu na bariery architektoniczne oraz konieczność rehabilitacji po szkole  dzieci poruszające się na wózku często są pozbawione możliwości brania udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

Podczas zajęć grupowych chcemy także jednocześnie prowadzić zajęcia dla rodziców, którzy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, poszerzenia swojej wiedzy dotyczącej niepełnosprawności ich dzieci oraz spędzenia czasu w aktywny sposób i co dla nas niezwykle ważne będą mogli zadbać o siebie, podczas kiedy ich dzieci będą uczyć się nowych umiejętności.

Wspólne wyjazdy:
Najistotniejsze w życiu dziecka z niepełnosprawnością ruchową, które porusza się na wózku jest nauka samodzielnego wykonywania czynności dnia codziennego. To właśnie dzięki tym umiejętnościom  są gotowi na podjęcie pracy i własne mieszkanie.   Organizując wyjazdowe formy wsparcia, chcemy dać dzieciom możliwość wyjazdu z dala od domu. Wycieczki klasowe często są dla nich niedostępne. Dodatkowo podczas takiego wyjazdu dzieci mogą  poszerzać umiejętności samoobsługowe poprzez zabawę.

Rodzicom chcemy zaproponować kilkudniowe szkolenie, podczas którego będą mieli okazję na integrację wraz z pozostałymi rodzicami z podobnymi problemami. Dodatkowo pragniemy przeprowadzić warsztaty dotyczące różnych sfer niepełnosprawności i rodzicielstwa, przy wsparciu naszych specjalistów.

Infolinia:

Telefoniczne wsparcie dla rodziców w nagłych sytuacjach.

Nagłe interwencje:

Ten rodzaj wsparcia chcemy przeznaczyć tak jak infolinię, nie tylko dla dzieci które będą beneficjentami naszego projektu, ale także dla rodziców i dzieci, którzy trafią do nas gdy osiągniemy limit beneficjentów, a będą potrzebować pomocy w doborze wózka, nauce wykonywania czynności dnia codziennego lub w szkole.

Adrianna Gnyszka

Adrianna Gnyszka

Adrianna Gnyszka

Oliwia, Christian, Alicja, Emilia, Ignacy, Marcel, Natalia to tylko niektóre z dzieci, którym możemy pomóc w osiągnięciu samodzielności dzięki tej zbiórce. Schorzenia które im towarzyszą to niepełnosprawność wrodzona w postaci przepukliny oponowo-rdzeniowej i mózgowego porażenia dziecięcego. Są to dzieci, które mają swoje marzenia i aspiracje, bo w odpowiednim czasie spotkały na swojej drodze dorosłe osoby z tym samym schorzeniem, które pomogły im uwierzyć że ich przyszłość może wyglądać tak jak sobie ją wymarzą. Są na dobrej drodze do osiągnięcia pełnej samodzielności i zrealizowaniu swoich marzeń, a my możemy im w tym pomóc.

Adrianna Gnyszka

Adrianna Gnyszka

Adrianna Gnyszka

Codziennie staramy się udowodnić, że problemy można zmienić w możliwości.

Za uzbieraną kwotę będziemy mogli przeprowadzić roczne wsparcie dla około 40 dzieci. To kropla w morzu potrzeb, gdyż dzieci jest o wiele więcej a rok to zdecydowanie zbyt krótko aby dzieci mogły poczuć się pewnie i osiągnąć sukces w dążeniu do pełnej samodzielności. Jednakże wierzymy, że przez rok uda nam się zebrać dodatkowe środki aby móc działać w kolejnych latach.

Pamiętajmy, że liczy się każda złotówka.

Dziękujemy za okazane wsparcie!

Wsparli

100 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Martyna

20 zł

Anonimowy Pomagacz

10 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Marta

380 zł

Eryk Kieszek

Pokaż więcej

Darowizny trafiają bezpośrednio do
0,44%
2 808 zł Wsparło 109 osób CEL: 637 820 ZŁ
Wesprzyj