Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy AGAPE

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy AGAPE

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Częstochowa, śląskie

Stowarzyszenie Agape powstało w 1993 r. z inicjatywy osób, które chciały pośpieszyć z pomocą osobom ubogim, bezdomnym, ofiarom przemocy, uzależnionym, dzieciom i młodzieży.

Misją naszej organizacji jest budzenie ludzi umarłych dla społeczeństwa do nowego życia. Cele, jakie sobie postawiliśmy to poprawa sytuacji życiowej rodzin żyjących w ubóstwie, zmniejszenie zjawiska bezrobocia, przemocy zarówno na ulicy jak i w domu, poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych poprzez rehabilitację zdrowotną i społeczną. Zaktywizowanie społeczeństwa - szerzenie idei wolontariatu.

By realizować te cele, w ramach struktury organizacji funkcjonuje Centrum Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej dla osób bezdomnych i ofiar przemocy – łącznie 80 miejsc, Domy dla Bezdomnych – łącznie na 100 miejsc, Centrum Wolontariatu, Inkubator Trzeciego Sektora, Klub Integracji Społecznej oraz Punkt realizacji Programu PEAD dla ludzi ubogich z terenu powiatu Częstochowskiego. Pomagamy osobom bezdomnym w podjęciu pracy zarobkowej i usamodzielnieniu się oraz  Polakom wracającym z Anglii i Holandii.

Młodzież Agape w ramach Wolontariatu Młodzieżowego organizuje szereg imprez kulturalnych i integracyjnych dla osób z niepełnosprawnością oraz akcji charytatywnych. Poza tym organizujemy szkolenia, świadczymy poradnictwo prawne i księgowe dla organizacji pozarządowych.

Wpłaty

Ładuję...