AIC Polska

AIC Polska

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo istnieje w Polsce ponad 350 lat. Pod nazwą Panie Miłosierdzia sprawowało opiekę nad ubogimi w duchu św. Wincentego a Paulo. Tak było do roku 1950. Decyzją władz PRL z 1950 r. zlikwidowano wszystkie kościelne instytucje o charakterze charytatywnym. Mimo tych restrykcji, Stowarzyszenie Miłosierdzia nadal prowadziło swoją działalność przy parafiach w formie parafialnych zespołów charytatywnych, organizowało szeroko zakrojoną pomoc na rzecz ubogich w sposób nieoficjalny, nie mając osobowości prawnej. Ponowna rejestracja nastąpiła 4 grudnia 1990 roku. 29 listopada 2004 r. Stowarzyszenie uzyskało status „organizacji pożytku publicznego”.

Celem stowarzyszenia jest świadczenie miłosierdzia w oparciu o naukę, długoletnią praktykę i w duchu św. Wincentego a Paulo, dla wspierania i rozwoju najbardziej potrzebujących.

W ramach Stowarzyszenia działają 22 Jednostki Terenowe, świadczące różnoraką pomoc na terenie swojego działania. Prowadzimy jadłodajnie dla ubogich, świetlice dla dzieci z dysfunkcyjnych rodzin, dzienny dom seniora, dystrybucję żywności w ramach POPŻ, organizujemy kolonie, wycieczki  - również integracyjne, imprezy dobroczynne i wiele innych.

Wśród naszych działań jest, a właściwie był Dom Samotnej Matki w Żaganiu. Po 29 latach działalności zmieniamy profil placówki. Teraz pomoc zostanie skierowana do dzieci w formie placówki opiekunczo - wychowawczej typu rodzinnego.  Pilnie potrzebujemy funduszy na adaptację budynku do nowej funkcji. Dlatego też zwracamy się o pomoc finansową i wsparcie zbiórki. Musimy uzbierać 45 tys. złotych na pokrycie kosztów prac remontowo - adaptacyjnych.

Wpłaty

Ładuję...