Akcelerowani do przyszłości

Akcelerowani do przyszłości

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Rzeszów, podkarpackie

Mając na uwadze potrzebę wspierania najzdolniejszych uczniów w rozwoju ich projektów, oraz problemów, z jakimi zmagają się młodzi innowatorzy, chcący wdrażać swoje rozwiązania i wynalazki ponad fazę projektu Fundacja Akcelerowani do przyszłości  oferuje kompleksową pomoc dla uczniów. Fundacja wspiera w rozwoju na każdym kroku, nie tylko poprzez usługi prawne oraz finansowe, ale także poprzez program mentoringowy, w którym swoją wiedzą dzieli się grono wybranych ekspertów.