a KUKU

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Leoncin, mazowieckie

Fundacja "a KUKU" to życie pełne przygód dla osób z niepełnosprawnościami!

Fundacja „a KUKU” powstała, by nieść pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w szczególności dzieciom i osobom niepełnosprawnym. Realizujemy cele poprzez wsparcie osób pochodzących z ubogich i marginalizowanych społecznie środowisk. Naszym celem jest również pobudzanie i wzmacnianie aktywności obywateli oraz edukacja dzieci, młodzieży i ich rodzin, w szczególności tych zamieszkujących tereny wiejskie.