Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta
7 Stałych Pomagaczy
Robert Wojtczak
20 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Lublin, lubelskie

Naszym głównym celem jest przywracanie godności osoby ludzkiej oraz pomoc osobom skrajnie ubogim i bezdomnym w powrocie do społeczeństwa i na rynek pracy.

Prowadzimy:

* Jadłodajnię (codziennie wydajemy od 300 do 500 gorących posiłków),

* Ośrodek Wsparcia dla Bezdomnych, w skład którego wchodzi:

- Schronisko dla 35 bezdomnych mężczyzn,

- Noclegownia działająca w okresie od listopada do końca kwietnia dla 30 bezdomnych mężczyzn,

- Mieszkanie Adaptacyjne dla 5 mężczyzn (dawnych podopiecznych Schroniska), którzy na nowo podejmują próbę samodzielnego życia w społeczeństwie,

* Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej dla osób bezdomnych i długotrwale bezrobotnych w Bystrzejowicach Trzecich, którego zadaniem jest przywracanie osób objętych pomocą do społeczeństwa i na rynek pracy. W ramach Ośrodka funkcjonuje:

- Klub Integracji Społecznej, którego działania skierowane są do osób zamieszkujących Gminę Piaski i pozostających bez zatrudnienia.

7 Stałych Pomagaczy
Robert Wojtczak
20 zł miesięcznie