Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta

Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta
5 Stałych Pomagaczy
Anonimowy Pomagacz
5 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Lublin, lubelskie

Naszym głównym celem jest przywracanie godności osoby ludzkiej oraz pomoc osobom skrajnie ubogim i bezdomnym w powrocie do społeczeństwa i na rynek pracy.

Prowadzimy:

* Jadłodajnię (codziennie wydajemy od 300 do 500 gorących posiłków),

* Ośrodek Wsparcia dla Bezdomnych, w skład którego wchodzi:

- Schronisko dla 35 bezdomnych mężczyzn,

- Noclegownia działająca w okresie od listopada do końca kwietnia dla 30 bezdomnych mężczyzn,

- Mieszkanie Adaptacyjne dla 5 mężczyzn (dawnych podopiecznych Schroniska), którzy na nowo podejmują próbę samodzielnego życia w społeczeństwie,

* Ośrodek Aktywizacji Społecznej i Zawodowej dla osób bezdomnych i długotrwale bezrobotnych w Bystrzejowicach Trzecich, którego zadaniem jest przywracanie osób objętych pomocą do społeczeństwa i na rynek pracy. W ramach Ośrodka funkcjonuje:

- Klub Integracji Społecznej, którego działania skierowane są do osób zamieszkujących Gminę Piaski i pozostających bez zatrudnienia.

5 Stałych Pomagaczy
Anonimowy Pomagacz
5 zł miesięcznie