Alimentarz

Alimentarz

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Torun, kujawsko-pomorskie

Szanowni Państwo

Fundacja Alimentarz jest organizacją non-profit, której głównym celem jest wsparcie samotnych ojców z dziecmi jak  rowniez rodzin, rodzicielstwa oraz upowszechnianie i ochrona praw dziecka. Działamy również na rzecz praw kobiet i mężczyzn, a także angażujemy się w promocję i ochronę wolności, praw człowieka oraz swobód obywatelskich. Ponadto, nasze działania skupiają się na wspieraniu rozwoju demokracji oraz realizowaniu działań mających na celu integrację i reintegrację zawodową oraz społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Fundacja Alimentarz jest złożona z zespołu oddanych i zaangażowanych ludzi, którzy dążą do tworzenia pozytywnej zmiany w społeczeństwie poprzez pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie pomocy każdej osobie potrzebującej, wyrównywanie szans dla rodzin i jednostek oraz promowanie integracji społecznej i zawodowej osób, które stoją przed wyzwaniem wykluczenia społecznego. Dodatkowo, angażujemy się w promocję zatrudnienia i aktywacji zawodowej dla osób pozostających bez pracy.

Jesteśmy przekonani, że poprzez nasze działania, możemy wspierać jednostki w potrzebie, przyczyniać się do tworzenia bardziej sprawiedliwego społeczeństwa i budować silniejsze więzi społeczne. Pragniemy, aby każda rodzina i osoba miała równe szanse na osiągnięcie sukcesu i spełnienie swojego potencjału. Dzięki naszemu zaangażowaniu, współpracy z partnerami społecznymi oraz wsparciu darczyńców, mamy nadzieję osiągnąć pozytywne rezultaty i tworzyć lepszą przyszłość dla wszystkich członków społeczności."