Alla Cherniak

Pochodzimy z Ukrainy, mieszkaliśmy koło Kijowa pod miastem Czerkas. Gdy wybuchła wojna, Revin miał 14 dni. Był wielki chaos, nikt nie wiedział, co będzie następnego dnia, dlatego zdecydowaliśmy się uciekać do Polski, do Lublina. Uciekały same kobiety i dzieci - dzięki dobrym ludziom dotarlliśmy do Lublina w ciągu jednego dnia.

Tata Revina przyjechał do Polski 3 dni wcześniej, przed wybuchem wojny na operacje nóg. Jego tata pracuje w Polsce, a Revinem zajmuje się mama Alla. Revin rośnie dobrze.

Prosimy o pomoc w zbiórce, ponieważ chcemy odłożyć pieniądze na jego utrzymanie i przyszłą edukację.

Solidarni Z Ukrainą

We come from Ukraine and used to live near Kyiv, outside Cherkasy city. When the war started, Revin was 14 days old. There was chaos everywhere, no one knew what would happen the next day, so we decided to flee to Lublin in Poland. The only people running away were women and children, and thanks to good-hearted people, we arrived in Lublin in one day. 

Revin’s father had come to Poland three days earlier to undergo leg surgery before the war started. He works in Poland, and Revin is taken care of by his mother, Alla. 

Revin grows up fast. However, we ask you to support our fundraiser that will allow us to save money for Revin’s maintenance and future education.

Solidarni Z Ukrainą

Solidarni Z Ukrainą

---

*Środki zebrane na tej zbiórce w całości trafią do potrzebującego.

Wsparli

500 zł

Wpłata anonimowa

50 zł

Wpłata anonimowa

500 zł

Wpłata anonimowa

50 zł

Wpłata anonimowa

500 zł

Darek

wszystkiego dobrego
1 600 zł
Wsparło 5 osób