Alliance4Children Ukraine

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Wg danych Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (UN OCHA), na terenie Ukrainy 378 tys. dzieci wymaga wsparcia i opieki. Szczególnie bezpośrednio zagrożone są dzieci objęte wcześniej państwową opieką instytucjonalną: niemal 100 tys. z 697 ośrodków (głównie domów dziecka), oraz ok. 70 tys. objętych opieką zastępczą. Natychmiastowego wsparcia w formie ewakuacji do innego kraju wymagają także dzieci – pacjenci szpitali oraz dzieci z niepełnosprawnościami.

Od początku inwazji, dziennie ewakuowanych jest ok. 2-3 tys. dzieci. Działania te odbywają się w trudnych warunkach, często w sposób nagły i nieprzygotowany. Może to narażać dzieci na zagubienie się, utratę życia, wykorzystanie czy handel ludźmi. Ewakuacja ich wymaga nie tylko pilnych, ale też doskonale skoordynowanych działań i trwałych rozwiązań. Działania te muszą przede wszystkim stawiać sobie za cel najlepszy interes i troskę o bezpieczeństwo i dobrostan dziecka w kraju docelowym – nie tylko w chwili ewakuacji, ale w trwale.

Co robimy?

W odpowiedzi na tę sytuację powołaliśmy fundację Alliance4Children Ukraine (A4CU), żeby w systematyczny i strategiczny sposób, łącząc synergię sektora rządowego w Ukrainie i Polsce, organizacji pozarządowych, oraz instytucji Unii Europejskich działać na rzecz jednej z najbardziej narażonych grup: dzieci.

W sposób zorganizowany i systematyczny prowadzimy – we współpracy z naszymi partnerami rządowymi i pozarządowymi:

- bezpośrednie działania ewakuacyjne z ukraińskiego ośrodka transferowego we Lwowie oraz 12 regionalnych ośrodków, oraz transfer do polskiego ośrodka akomodacji dzieci w Stalowej Woli;

− szkolenia i wdrażanie odpowiednich procedur międzynarodowej ewakuacji nieletnich;

−  rozwijamy narzędzia cyfrowe (aplikację) ułatwiającą dokładną, ale i bezpieczną wymianę danych o ewakuowanych; aplikacja w oparciu o międzynarodowe standardy opracowane przez OBWE BDiPCz (OSCE/ODIHR National Referral Mechanism Handbook);

− wspieramy wyposażenie ośrodków transferowych w Ukrainie;

− koordynujemy współdziałanie aktorów rządowych, społeczeństwa obywatelskiego i międzynarodowych, uwrażliwiamy na temat i konieczność znalezienia synergii między nimi i tworzenia kanałów współpracy.

Kim jesteśmy?

Fundacja Alliance4Children Ukraine (A4CU) została założona w 2022 roku w Polsce.

Liderkami – i współzałożycielkami – Fundacji są:

− Maia Mazurkiewicz – współzałożycielka Alliance4 Children Ukraine; Szefowa Kampanii oraz współzałożycielka Alliance4Europe, w latach 2011-2015 doradca Prezydenta RP, gdzie częścią jej portfolio była Ukraina;

− Tatiana Kotlyarenko - współzałożycielka Alliance4Children Ukraine; Doradca ds. Zwalczania Handlu Ludźmi w OBWE BDiPCz (OSCE/ODIHR).

Nasze działania wspierane są przez grupę wolontariuszy i organizowane we współpracy z organizacjami i instytucjami partnerskimi.

Z kim działamy?

W celu zapewnienia kompleksowego wsparcia i najbardziej efektywnego działania A4CU współdziała z instytucjami i organizacjami na terenie Ukrainy, Polski jak i z instytucjami europejskimi.

Działamy z:

- Ukraińską organizacją pozarządową prowadzoną przez byłego Rzecznika Praw Dzieci w Ukrainie: Save Ukraine;

-   Rządem Polski oraz władzami Ukrainy.

- Nasze działania wspiera też amerykańska organizacja pozarządowa All Hands and Hearts Foundation i europejska: Alliance4Europe.

Nasze działania koordynacyjne wspierane są przez Komisję Europejską, państwa członkowskie UE oraz inne społeczne i prywatne inicjatywy wsparcia.

Website

http://alliance4childrenukraine.org

Wpłaty

Ładuję...