Fundacja ALPHA

Fundacja ALPHA

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Lublin, lubelskie

Fundacja Alpha niesie pomoc dzieciom i osobom z autyzmem, upośledzeniem umysłowym i innymi pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi.
 
Udzielamy wsparcia rodzinom osób chorych.
 
Prowadzimy Poradnię dla Osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Rozwoju.
 
Działamy na rzecz interesów i praw dzieci i osób dorosłych z autyzmem upośledzeniem umysłowym, bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi.
 
Promujemy problemy i potrzeby osób dotkniętych autyzmem oraz przeciwdziałamy ich marginalizacji społecznej.
 
Prowadzimy kompleksową terapię i edukację, rehabilitację medyczną, fizyczną, psychiczną, społeczną i zawodową zgodą z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi.
 
Cele Fundacji, wyraża logo Fundacji

  • Jajko– symbol młodości, życia nikłego i kruchego, będącego w rozwoju, tak samo pięknego jak w pełni dojrzałe, ale zamkniętego w skorupce, a więc tajemniczego i mniej znanego.
  • Dziurka od klucza– problem, który można rozwiązać, tajemnica możliwa do poznania; trzeba tylko przekręcić klucz w zamku i uchylić drzwi.
  • Klucz– nieinwazyjne i skuteczne metody działania, które bezpiecznie otwierają, niczego nie uszkadzając; taki klucz proponuje Alpha.
  • Schody– droga, którą należy pokonać podczas terapii; wspinaczka dziecka, jego rodziny i terapeuty; zmierzanie w określonym kierunku, aby osiągnąć zamierzony cel.


 

Pomogli

Ładuję...