Ambulans dla ośrodka zdrowia w Kiabakari-Tanzania

Fundacja Kiabakari
organizator skarbonki

Kiabakari, to 30-tysięczna miejscowość położona pomiędzy Parkiem Narodowym Serengeti, a Jeziorem Wiktorii w Regionie Mara w północno-zachodniej Tanzanii. W Kiabakari od 26 lat jest polska misja katolicka prowadzona przez misjonarza z Krakowa - ks. Wojciecha Kościelniaka. Na terenie misji działa szkoła podstawowa, przedszkole oraz od 10 już lat ośrodek zdrowia, który Fundacja Kiabakari z roku na rok stara się rozwijać i doposażać. W ośrodku funkcjonują sale hospitalizacyjne dla dzieci i dorosłych, oddział położniczy, gabinet ginekologiczny, przeciw gruźliczy, ambulatorium, laboratorium diagnostyczne oraz apteka. Do ośrodka zdrowia przyjeżdżają do pracy wolontariusze z Polski i z zagranicy. Ośrodek zdrowia jest referencyjnym ośrodkiem w okolicy, jednym z nielicznych tak dobrze wyposażonych. Na obecnym etapie rozwoju ośrodka, konieczny jest zakup ambulansu, który będzie służył tak mieszkańcom Kiabakari, jak i mieszkańcom 16 okolicznych wiosek, do których nie ma jak dojechać (odległości od Kiabakari to 6 do 20 km). Panująca w okolicy bieda i niedożywienie są przyczyną chorób i zgonów tak w przypadku dzieci, jak i dorosłych. Nie ma szans, aby chorzy, czy kobiety z zagrożoną, niedonoszoną ciążą dotarły na własnych nogach do ośrodka zdrowia. Konieczny jest transport karetką ze specjalistycznym wyposażeniem. Z powodu braku transportu medycznego wiele z tych osób umiera w wioskach, tylko i wyłącznie z tego powodu, że nie mają szans na dostanie się do ośrodka zdrowia, czy też odległego o 40 km szpitala w mieście wojewódzkim Musoma. Obok misji przebiega droga międzynarodowa, na której dochodzi do wielu wypadków komunikacyjnych. Pacjenci z wypadków trafiają w większości do naszego ośrodka zdrowia, jeśli jest poważniejszy problem nie ma jak dostarczyć szybko tych pacjentów do szpitala. Dodatkowo z zakupionego ambulansu będą korzystać lekarze, wolontariusze, którzy będą mogli stworzyć klinikę mobilną odwiedzając raz w miesiącu po kolei okoliczne wioski tak z interwencją medyczną, jak i badaniami, profilaktyką. Będzie można szybko reagować na wezwania pacjentów z zagrożeniem życia. Dzięki współpracy nawiązanej przez Misjonarza ks. Wojciecha Kościelniaka z organizacją Miva Polska, potrzebujemy uzbierać tylko 1/3 kosztów ambulansu, czyli 80 tys zł. Wierzymy, że wspólnie się uda to zrobić dla ratowania życia mieszkańców Kiabakari i powiatu, który zamieszkuje obecnie 350 tys. mieszkańców.

Wsparli

500 zł

Anonimowy Pomagacz

10 zł

Anonimowy Pomagacz

10 zł

Anonimowy Pomagacz

Damy radę!
25 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

JD

10 zł

Anna R

Pokaż więcej

Darowizny trafiają bezpośrednio do
11%
9 050 zł Wsparły 74 osoby CEL: 80 000 ZŁ