Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Celem Towarzystwa jest:

1)  prowadzenie i popieranie działalności naukowej w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, terapii bólu i resuscytacji,
2)  współdziałanie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków Towarzystwa oraz innej kadry medycznej (lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia),
3)  dbanie o wysoką etykę zawodową członków,
4)  szerzenie wiedzy z zakresu anestezjologii, intensywnej terapii, resuscytacji i leczenia bólu,
5)  współdziałanie w planowaniu i organizowaniu służby zdrowia w zakresie anestezjologii, intensywnej terapii, resuscytacji i leczenia bólu,
6)  inicjowanie i wspieranie krajowej i międzynarodowej wymiany naukowej.

Statut znajduje się na stronie www.anestezjologia.org.pl

http://anestezjologia.org.pl/statut-ptaiit-0