Fundacja Angustam Portam

Fundacja Angustam Portam

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Rakszawa, podkarpackie

Fundacja Angustam Portam niesie pomoc kobietom oraz dzieciom z rodzin patologicznych, gdzie występuje m.in., przemoc, czy alkoholizm, ale również pomoc kobietom, które pragną wyjść z uprawiania prostytucji i zacząć nowe godne życie. Dodatkowo fundacja podaje pomocną dłoń ludziom z tzw. wykluczenia społecznego, czyli między innymi bezdomnym, osobom starszym potrzebującym pomocy, którzy są samotni i pozostawieni sami sobie. Nasi podopieczni niejednokrotnie potrzebują również pomocy prawnej Fundacji w oderwaniu i przeniesieniu ze środowiska patologicznego.

Fundacja Angustam Portam została założona w 2016 roku przez fundatora Sławomira Prucnala. Siedzibą fundacji jest Rzeszów. Głównym celem fundacji jest pomoc samotnym matkom i kobietom skrzywdzonym przez los.

Fundacja stawia sobie za cel ochronę życia poczętego, dąży do tego, aby zapobiegać aborcji. Obecnie wielokrotnie zdarza się, iż kobiety, opuszczone i pozostawione bez pomocy, podejmują decyzję usunięcia dziecka, które noszą w sobie. Uważają, iż nie poradzą sobie w życiu, obawiają się wykluczenia społecznego, reakcji środowiska lub rodziny. Ponadto kobiety w ciąży decydują się również na zabieg aborcji ze względów materialnych – odczuwają niepokój i lęk przed tym, że nie będą w stanie utrzymać siebie i dziecka. Obawy te potęguje fakt, iż w wielu przypadkach mężczyzna będący ojcem dziecka nie poczuwa się do obowiązków rodzicielskich wobec niego, w tym do ciążących na nim obowiązków alimentacyjnych. W wielu przypadkach kobiety te rezygnują z dochodzenia przysługujących im praw przed sądem, w tym o ustalenie ojcostwa czy zasądzenie należnych alimentów. Zatem celem fundacji jest zapobieganie powyższym problemom oraz zwalczanie rosnącej liczby zabiegów w zakresie aborcji.

W związku z powyższym fundacja zwracam się do Państwa z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego w wybudowaniu budynku mieszkalnego o wartości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) w celu zapewnienie warunków mieszkalnych kobietom, które znalazły się pod opieką fundacji w związku z zapobieganiem aborcji i ochroną życia poczętego. Fundacja w ramach pomocy dla tych samotnych kobiet, udziela im (poza warunkami mieszkalnymi) także wsparcie w zakresie pomocy i opieki medycznej, w zakresie zapewnienia wyżywienia jak również pomoc w zakresie znalezienia zatrudnienia. Czas, przez jaki kobiety te będą zamieszkiwać w ww. budynku, będzie wynosił dwa lata. W tym okresie czasu fundacja dołoży wszelkich starań i podejmie wszelkie stosowne działania, aby kobietom tym oraz ich dzieciom zapewnić warunki mieszkalne, jak również udzieli im pomocy w znalezieniu zatrudnienia. Dzięki temu kobiety będą mogły się usamodzielnić. Fundacja przewiduje okres dwóch lat, bowiem kobiet wymagających pomocy w zakresie ochrony życia poczętego i przeciwdziałania aborcji jest bardzo dużo, i fundacja chce objąć pomocą jak najszerszą liczbę takich kobiet.

Dziękujemy za każdą wpłatę przekazaną na naszą Fundację.

                                            Prezes Fundacji Angustam Portam

                                                                         Sławomir Prucnal

Wpłaty

Ładuję...