Fundacja Anielska Przystań

Fundacja Anielska Przystań

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Otwock, mazowieckie

Pomagamy w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, adresowanej do dzieci chorych, skierowanych do opieki hospicyjnej po przeprowadzonym leczeniu szpitalnym oraz udzielamy niezbędnej pomocy rodzinom dzieci, objętych opieką hospicjum w duchu niesienia Wiary i Nadziei.

Zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną i duszpasterską dla rodzin chorych dzieci oraz rodziców będących w żałobie po śmierci dziecka.

Promujemy i organizujemy wolontariat, zachęcając wszystkich do czynnego wspierania naszej działalności.

Prowadzimy działalność informacyjno-edukacyjną w zakresie opieki hospicyjnej.

Organizujemy opiekę paliatywno - hospicyjną w  NZOZ Domowym Hospicjum Dziecięcym „Promyczek”. Pomagamy dzieciom z chorobami ograniczającymi życie, chorobami nowotworowymi oraz przewlekłymi i nieuleczalnymi chorobami okresu rozwojowego, powodującymi znaczny stopień niepełnosprawności, uniemożliwiającymi samodzielną egzystencję i wymuszającymi konieczność stałego prowadzenia wysokospecjalistycznej i wielodyscyplinarnej opieki oraz codziennego nadzoru medycznego w warunkach domowych.

Pomogli

Ładuję...