Fundacja Anioły Pracy

Fundacja Anioły Pracy

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja Anioły Pracy powstała w sierpniu 2010 r. z poczucia chęci pomocy ludziom bezrobotnym i chcącym zmienić nieodpowiadającą im pracę.

 

Fundację założyła grupa pasjonatów rynku pracy, chcących swoją wiedzą podzielić się z osobami w tej mało komfortowej sytuacji, podać pomocną dłoń  i pokazać im ludzką twarz rynku pracy.
 

Wspieramy osoby bezrobotne w szybkim znalezieniu pracy (prowadzimy bezpłatne konsultacje i porady w Mazowieckim Urzędzie Pracy oraz przez Skype`a, w jaki sposób przygotowywać dokumenty aplikacyjne, CV i listy motywacyjne).
 

Pomagamy ludziom w odkrywaniu i pełnym realizowaniu ich potencjału zawodowego (organizujemy wykłady z osobami odpowiedzialnymi za rekrutacje w różnych firmach, korporacjach, a także z pasjonatami rynku pracy mającymi do przekazania wartościowe informacje dla osób szukających pracy).


Promujemy solidarność społeczną i budowanie kapitału społecznego.

Promujemy wolontariat i dobroczynność.
 

Tworzymy społeczność ludzi pomagających sobie nawzajem w znalezieniu pracy zgodnej z naszymi umiejętnościami, predyspozycjami (talentami) i indywidualnymi priorytetami. Uważamy, że warto szukać takiej pracy i że razem łatwiej ją znaleźć.

Dzielimy się informacjami o znanych nam rekrutacjach, interesujących szkoleniach i warsztatach, najlepszych portalach pracy i agencjach rekrutacyjnych.

 

Pomogli

Ładuję...