Stowarzyszenie Antidotum

Stowarzyszenie Antidotum

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Pomiechówek, mazowieckie

Misją Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie stygmatyzacji i marginalizacji społecznej grup i osób będących w kryzysowej sytuacji społeczno-ekonomicznej, poprzez zintegrowane i interdyscyplinarne działania z zakresu readaptacji i rehabilitacji społecznej, w oparciu o zasady etyki chrześcijańskiej i wartość, jaką jest dobro człowieka, jak też rzecznictwo na rzecz interesów tychże grup.

Wpłaty

Ładuję...