Stowarzyszenie ARKA

Stowarzyszenie ARKA
1 Stały Pomagacz
Anonimowa Pomagaczka
30 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Olsztyn, warmińsko-mazurskie

Stowarzyszenie ARKA od 1994 roku prowadzi placówkę wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. W placówce świadczona jest pomoc w nauce, organizowane są zajęcia rozwojowe, terapeutyczne i edukacyjne. Dzieci otrzymują wsparcie pedagogów, psychologa i terapeutów. W placówce działa stołówka z własną kuchnią, która codziennie przygotowuje świeże, domowe posiłki.

Stowarzyszenie świdczy także pomoc rodzinom realizując wsparcie specjalistyczne, pomoc w podnoszeniu kompetencji rodzicielskich, w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. 

Szczególnie ważną kwestią jest przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. W tym zakresie współpracujemy z lokalnymi instytucjami i organizacjami, starając się przeciwdziałać temu zjawisku i reagując na każdy zgłoszony przypadek.

W naszej codziennej pracy wspierają nas wolontariusze, którzy we współpracy z personelem wspierają podopiecznych, szczególnie w zorganizowaniu korepetycji.

Współpracujemy ze szkołami, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynie, organizacjami pozarządowymi i indywidualnymi darczyńcami i sponsorami. 

Pomogli

Ładuję...

1 Stały Pomagacz
Anonimowa Pomagaczka
30 zł miesięcznie