Stowarzyszenie Arkadia Polania Słowiańskie Centrum Ochrony Zdrowia Ludzkiego i Ziemi im St. Staszica

Stowarzyszenie Arkadia Polania Słowiańskie Centrum Ochrony Zdrowia Ludzkiego i Ziemi im St. Staszica

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kalisz, wielkopolskie

Stowarzyszenie Arkadia Polania Słowiańskie Centrum Ochrony Zdrowia Ludzkiego i Ziemi im St. Staszica powstało w 2006 roku w celu ochrony gospodarstw ekologicznych.

Inicjujemy i koordynujemy badania naukowe zmierzające do oczyszczenia ziemi, wód, powietrza oraz przeciwdziałające degradacji życia i zdrowia człowieka, zwierząt i roślin.

Popularyzujemy nowoczesny model życia pozbawiony zanieczyszczeń, ograniczający do minimum stosowanie chemii począwszy od upraw, a na żywieniu skończywszy.

Przeciwdziałamy patologii, korupcji we wszystkich dziedzinach życia, których skutki dotyczą ludzi, ich żywienia, zdrowia oraz ochrony Ziemi. Świadczymy pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Promujemy działalność charytatywną oraz podtrzymujemy tradycję narodową wraz z pielęgnowaniem polskości, oraz rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Inicjujemy i współpracujemy z indywidualnymi gospodarstwami rolnymi, małymi placówkami produkcji i gospodarki żywieniowej odchodzącymi od sztucznego polepszania żywności.

Popularyzujemy i upowszechniamy odkrycia naukowe, wiedzę i doświadczenia w zakresie zdrowego żywienia wspieranego naturalnymi, bezinwazyjnymi środkami.

Wspieramy wszelkie inicjatywy, które zmierzają do oczyszczenia ziemi, wód, powietrza i przeciwstawiające się ingerencji genetycznej.

Wspieramy działania zmierzających do ochrony zdrowia, życia człowieka, zwierząt i roślin poprzez zredukowanie do minimum działań farmakologicznych przy równoczesnym eliminowaniu niszczenia środowiska chemią.


 

Wpłaty

Ładuję...