Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Talentów Art Pro

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Talentów Art Pro

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Wejherowo, pomorskie

Stowarzyszenie Art Pro powstało z myślą o uzdolnionych dzieciach z rodzin, których status materialny uniemożliwia rozwój talentów na miarę ich artystycznego potencjału.
 

Dobro dzieci upatrujemy nie tylko w ich socjalnym bezpieczeństwie, ale także w sferze możliwości spełniania dziecięcych marzeń do wyrażania siebie w sztuce w każdej postaci, od śpiewu i tańca po graficzne szkice i malarskie impresje.


Pragniemy pokazać miastu i światu, że można być skutecznym w działaniu, którego beneficjentami będą dzieci szczególnie uzdolnione, oczekujące form wsparcia, by ich talent nie utknął z powodu braku środków finansowych nie tylko na zeszyty nutowe, farby i pędzle, ale także na podjęcie nauki w profilowanym szkolnictwie.
 

Nie ma w nas zgody na marnotrawstwo talentów przez grzech zaniechania, którego najsmutniejszym przejawem są całe enklawy osób uprzywilejowanych wyłącznie z tytułu zasobności domowego budżetu, dla których szkoła muzyczna, to częściej wynik kaprysu rodziców niż świadomy wybór uczestnika zajęć.
 

Jeździmy do wiosek na krańcach Rzeczypospolitej, by poszukiwać perełek wśród najmłodszych. Pukamy do trzyklasowych szkół, domów ludowych, pojawiamy się na małych festynach, dużych festiwalach i przeglądach parafialnych, żeby móc z ręką na sercu zdać sprawę o potrzebach małych kandydatów na wielkie kariery artystyczne.
 

Organizujemy wakacyjne i śródroczne turnusy warsztatów artystycznych dla dzieci z najuboższych rodzin.
 

Urządzamy przeglądy i wystawy, na których nasi podopieczni – beneficjenci materialnych form wsparcia - uczestnicy wyżej przywołanych warsztatów artystycznych poddają się weryfikacji osiągniętego postępu w edukacji artystycznej.
 

Dbamy o skuteczną promocję medialną, której skuteczność mierzymy stopniem zainteresowania darczyńców naszymi podopiecznymi i poszczególnymi projektami naszej aktywności statutowej.
 

Powołaliśmy ruch przyjaciół młodych talentów, nadając temu przedsięwzięciu prestiżowy charakter mający formułę swoistej nobilitacji z tytułu wyróżnienia godnością Ambasadora Dziecięcych Marzeń.
 

Pomogli

Ładuję...