Audio-voice

Audio-voice

typ Szpital

lokalizacja Olsztyn, warmińsko-mazurskie

Szanowni Państwo

Jesteśmy podmiotem  leczniczym, działającym w formie spółki partnerskiej i świadczącym usługi medyczne w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej  w zakresie laryngologii, foniatrii oraz logopedii na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna, oraz województwa warmińsko-mazurskiego.