Audio-voice

Audio-voice

Typ Szpital

Lokalizacja Olsztyn, warmińsko-mazurskie

Szanowni Państwo

Jesteśmy podmiotem  leczniczniczym , działającym w formie spółki partnerskiej i świadczącym usługi medyczne w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej  w zakresie laryngologii, foniatrii oraz logopedii na rzecz mieszkańców Miasta Olsztyna oraz województwa warmińsko-mazurskiego.