Fundacja Autika

Fundacja Autika

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Jelenia Góra, dolnośląskie

Fundacja Autika niesie pomoc dzieciom i dorosłym ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera oraz innymi zaburzeniami pokrewnymi.
 
Pomagamy dzieciom ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich rodzinom.
 
Budujemy i umacniamy więzi rodzinne i społeczne, pomagając rodzinom w rehabilitacji i terapii.
 
Pomagamy sierotom i dzieciom z rodzin patologicznych i ubogich.

Chcemy polepszać jakość życia wszystkich tych osób poprzez szeroko rozumianą rehabilitację i działania wspierające skierowane na niwelowanie barier społecznych wynikających z niepełnosprawności.
 
Współtworzymy miejsca i placówki świadczące pomoc w formie zajęć terapeutycznych i aktywizujących.
 
Prowadzimy poradnictwo oraz reprezentujemy interesy osób z autyzmem.
 
Wdrażamy do pracy osoby dorosłe ze spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi.

Wpłaty

Ładuję...