Cztery Koła Pomocy

Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych
organizator skarbonki

Dwie bardzo dzielne kobiety: Gabrysia i Julia, mama i córka. Życie jednej to nieustanna pomoc innym, życie drugiej to ciągłe zmaganie się z ciężką chorobą.

Gabrysia jest szefową Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu. Jej życie to pomoc innym non-stop. Trudno sportretować Gabrysię inaczej, niż słowami opisującymi ludzką życzliwość i troskę. Od wielu lat jest zaangażowana w pomoc dzieciom, młodzieży, osobom niepełnosprawnym i starszym.

Julia jest córką Gabrysi i jedną z najdzielniejszych dziewczyn, jakie znamy. Od urodzenia zmaga się z bardzo rzadką chorobą – zespołem pierścieniowego chromosomu 18, powodującym występowanie wielu wad wodzonych. W Polsce, żyje zaledwie kilka osób z tym zaburzeniem, na całym świecie jest ich ok. 60. Jednym z objawów zespołu jest choroba Scheuermanna, polegająca na powolnym wygięciu kręgosłupa i powodująca ogromny ból. Julka ma za sobą dwie skomplikowane i bolesne operacje. By mogła się samodzielnie poruszać konieczne była stabilizacja jej kręgosłupa przez wstawienie implantów oraz trzech tytanowych prętów.

Dziewczyny potrzebują pomocy. Samochód, którym jeździły, po prostu rozsypał się ze starości. Częste wizyty u lekarzy, w odbywające się poza Elblągiem jak również problemy z poruszaniem się Julii sprawiają, że samochód jest niezbędnym narzędziem do poruszania się. Dodatkowo Gabrysia wykorzystuje prywatny samochód m.in. do rozwozu jedzenia dla podopiecznych Banku Żywności, odwiedzin osób samotnych, wykorzystywała przy organizacji pomocy wielu ludziom, nigdy nie oczekując niczego w zamian.

Choroba Julki zmuszą ja do poruszania się na wózku inwalidzkim, dlatego potrzebny jest samochód, który go pomieści.

Najtrudniej prosić o pomoc dla samego siebie, dlatego prosimy o to w imieniu Gabrysi i Julii.

(english)

Two very brave women: Gabrysia and Julia, mom and daughter. Life of first one is unceasing helping others, life of other one is constant struggling with serious illness. Gabrysia is president of Regional Voluntary Center in Elbląg, Poland. Her life is non-stop helping others. It’s hard to portray Gabrysia with words other, than those describing human kindness and care. For many years she’s been comitted to helping children, the youth, disabled people and elders. Julia is Gabrysia’s daughter and one of the bravest girls we know. Since her birth she struggles with very rare disease - Ring chromosome 18 syndrome which causes many congenital defects. There’s only few people with this syndrome living in Poland, in the whole world – about 60. One of the defects is Scheuermann's disease, consisting in slow curving of spine and causing unbearable pain. Last year Julia had two complicated and painful operations. To make her move independently it was necessary to insert some implants and titanium rods. Girls need help. The car Gabrysia used to drive literally sprinkled with age. Frequent doctors visits, usually outside Elbląg and Julia’s moving problem make having techinically fit car absolutely necessary. Additionally, Gabrysia used her private car for distributing food from Food Bank and visiting solitary people. She used to use it for organizing help for many people , never expecting anything in return. Julia’s disease forces her to use wheelchair, that’s why they need car able to contain it. It’s hard to ask for help for oneself, that’s why we ask for help in behalf of Gabrysia and Julia.

Wsparli

50 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Anonimowy Pomagacz

10 zł

Anonimowy Pomagacz

30 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Anonimowy Pomagacz

10 zł

Anonimowy Pomagacz

Darowizny trafiają bezpośrednio do
1%
170 zł Wsparło 6 osób CEL: 15 000 ZŁ