🔵 AuTYzm. Poznaj, Zrozum, Pomagaj! 🔵

Zdjęcie zbiórki
Zbiórka zakończona

🔵 AuTYzm. Poznaj, Zrozum, Pomagaj! 🔵

Cel zbiórki:

pomoc osobom w spektrum autyzmu oraz ich rodzinom

Rozpoczęcie: 31 Marca 2022
Zakończenie: 10 Sierpnia 2022

Opis zbiórki

Autyzm jest wyzwaniem. Wciąż pełnym zagadek, niezbadanych tuneli, pułapek, w które można wpaść na każdym kroku. Nie da się go ominąć, przeskoczyć, wyleczyć. Można jedynie złagodzić, oswoić. Do tego jednak potrzeba działań w wielu kierunkach i pracy najwyższej klasy specjalistów. Wszystko to wiąże się z kosztami, których znaczna część rodziców nie jest w stanie pokryć samodzielnie. Dlatego prosimy o pomoc! Szczególnie teraz, ponieważ już 2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Autyzm jest doświadczeniem na całe życie - każde dziecko z autyzmem będzie również dorosłym z autyzmem. Autyzm oczywiście nie jest jednorodny - u niektórych może być wręcz niewidoczny dla otoczenia, zdarza się, że jest rozpoznawany u ludzi o ponadprzeciętnym intelekcie czy umiejętnościach, a u innych będzie powodować znaczną niepełnosprawność i konieczność wsparcia niemal w każdym aspekcie życia.

Nasza fundacja powstała w 1996 roku, kiedy to o autyzmie niewiele się mówiło, a „społecznie” temat w zasadzie nie istniał. Fundacja poprzez osobiste doświadczenia z autyzmem jej założycieli podjęła się wówczas trudnego zadania tworzenia struktur pomocowych, zaczynając od organizacji potrzebnego wsparcia na etapie przedszkolnym i szkolnym. „Diagnoza – Porady – Terapia – Wsparcie” to słowa „klucze”, jakimi można w sposób hasłowy ująć codzienną pracę fundacji na rzecz odbiorcy szczególnego – osób z autyzmem i ich rodzin.

„Jednym z najważniejszych problemów dzieci z ASD (zaburzenia ze spektrum autyzmu) i ich rodzin jest samotność lub brak akceptacji w społeczeństwie i negatywne doświadczenia w relacjach z innymi.” (Puzzle autyzmu jak je ułożyć?, 2021) Poprzez swoją działalność Fundacja stara się wspierająco towarzyszyć swoim podopiecznym z ASD – na różnych etapach rozwoju. 

Kwiecień to wyjątkowy miesiąc dla środowiska osób z autyzmem, bowiem stanowi szczególną okazję do zwiększonej aktywności w zakresie popularyzacji wiedzy na temat autyzmu. Obchody rozpoczyna Światowy Dzień Świadomości Autyzmu przypadający corocznie na dzień 2 kwietnia, w ramach którego tysiące budynków na całym świecie rozświetlanych jest niebieskim światłem, będąc przejawem solidarności z osobami z autyzmem.


Kolor niebieski stał się symbolem zaangażowania w przemianę postrzegania przez społeczeństwo osób z autyzmem. Każdy z nas może poprawiać życie osób z autyzmem, gdyż to członkowie naszego bliższego czy dalszego otoczenia. Każdy gest, każda aktywność ma znaczenie i może pomóc innym uwrażliwić się na autyzm, a osobom z autyzmem ułatwić życie wśród nas.

Dziękujemy, że pomagacie!

Obserwuj ważne zbiórki