Piotr Wojtas
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Budujemy w Stróżach Narodowe Centrum Autyzmu

Skarbonka pomagacza
1 000 zł (0,2%)