Piotr Wojtas
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Budujemy w Stróżach Narodowe Centrum Autyzmu

Skarbonka pomagacza
1 100 zł (0,22%)