Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa BARDZIEJ KOCHANI

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa BARDZIEJ KOCHANI
1 Stały Pomagacz
Wpłata anonimowa
20 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Naszym celem jest pomoc osobom z zespołem Downa, ich rodzinom i opiekunom.

Prowadzimy działalność informacyjną oraz doradczą i edukacyjną dla rodziców, opiekunów i rodzeństwa osób niepełnosprawnych oraz bezpośrednie poradnictwo.

Od 2005 r., dzięki dotacji m. st. Warszawy, uruchomiliśmy Specjalistyczny Punkt Informacji i Wsparcia dla rodziców dzieci z zespołem Downa. W jego ramach działa ogólnopolski Telefon Zaufania, a dla środowiska lokalnego (Warszawa i okolice) – prowadzimy, w formie spotkań z psychologiem rozmowy terapeutyczne, oddzielnie dla rodziców małych i starszych dzieci oraz indywidualne konsultacje ze specjalistami (logopedą, pedagogiem specjalnym, terapeutą SI).

Od 2003 organizujemy Ogólnopolskie Konferencje pod wspólnym tytułem ”Czas dla rodziców”, na których poruszamy takie tematy jak: zrozumienie niepełnosprawności intelektualnej, problemy medyczne i rodzaje terapii osób z zespołem Downa, edukacja, seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, postawy i walka rodziców o „godne“ dorosłe życie ich upośledzonych dzieci.

Dla młodzieży z zespołem Downa organizujemy zajęcia rehabilitacyjno–usprawniające, prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.  Młodszym dzieciom oraz ich rodzicom proponujemy grupowe zajęcia wspomagające rozwój, oraz zajęcia dogoterapii z elementami logopedii.

W sezonie wakacyjnym organizujemy kolonie - samodzielny wyjazd starszych dzieci z zespołem Downa pod opieką wolontariuszy oraz turnusy rehabilitacyjne dla rodziców z dziećmi. Młodzieży z Warszawy i okolic proponujemy udział w organizowanej przez nas akcji „Lato w mieście”.

W kalendarz naszych działań wpisały się również imprezy choinkowe dla dzieci (spotkanie choinkowe) i młodzieży z zespołem Downa - Koncert Marzeń. Rokrocznie organizujemy festyn ”Jacy możemy być szczęśliwi” z okazji Dnia Dziecka, podczas którego prezentują swój dorobek placówki specjalne, a impreza zakończona jest koncertem ulubionej gwiazdy.

Wydaliśmy publikację Bez stresu, ze smakiem, na zdrowie  dotyczącą zdrowego odżywania. Zawiera dietetyczne przepisy, przeznaczone nie tylko dla osób z zespołem Downa (mających problemy z nadwagą), ale i dla osób pełnosprawnych.  Jest ona nieodpłatnie wysyłana do wszystkich zainteresowanych.

Wpłaty

Ładuję...

1 Stały Pomagacz
Wpłata anonimowa
20 zł miesięcznie