Fundacja Barwy Pomocy

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Czernikowo, kujawsko-pomorskie

Nasza Fundacja podejmuje działania na rzecz osób starszych,chorych i niepełnosprawnych, organizuje wszelką pomoc potrzebującym a także zajmuje się prowadzeniem terapii polisensorycznej z udziałem robota terapeutycznego Foka Paro oraz promowaniem idei wolontariatu.