Fundacja Barwy Pomocy

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Czernikowo, kujawsko-pomorskie

Misją naszej Fundacji jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. Wspieramy osoby chore, starsze, niepełnosprawne, dotknięte przez los. Pomagamy zbierać środki na leczenie i rehabilitację.

Jako jedyni w Województwie Kujawsko-Pomorskim prowadzimy terapię polisensoryczną z udziałem robota terapeutycznego Foka Paro.

Promujemy także ideę wolontariatu i zachęcamy do wspierania naszych akcji.

Organizujemy zajęcia artystyczno-edukacyjne dla dzieci i spotkania integracyjno-charytatywne.

Jesteśmy po to by nikt nie czuł się opuszczony i bezradny...