Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja im. Stefana Batorego

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Działamy na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – społeczeństwa ludzi świadomych swoich praw i obowiązków, angażujących się w sprawy swojej wspólnoty lokalnej, swojego kraju i społeczności międzynarodowej.

W 2009 przeprowadziliśmy 14 programów krajowych i międzynarodowych. Jednym z nich jest program Równe Szanse, składający się m.in. z projektu Lokalne Fundusze Stypendialne (od 2000 roku). W ramach tego projektu dążymy do upowszechnienia systemu finansowania stypendiów dla młodzieży z małych miejscowości i rodzin o niskich dochodach, opartego o zasoby i aktywność społeczności lokalnych. Decyzje o przyznaniu stypendium są zazwyczaj uzależnione od dobrych wyników w nauce, dochodu w rodzinie, zaangażowania na rzecz środowiska lokalnego i innych osiągnięć. Stypendia w wysokości 60-380 złotych miesięcznie są przeznaczone na podręczniki, pomoce naukowe, opłacenie internatów, dodatkowe kursy, dojazdy do szkół itp.
 

Pomóżcie nam dotrzeć tam, gdzie z pomocą nie dociera państwo! Każda, nawet najmniejsza wpłata przełoży się na realną pomoc dla stypendystów.

Dzięki dotychczasowej ofiarności darczyńców naszej Fundacji i darczyńców współpracujących z nami lokalnych organizacji, przez 10 lat istnienia naszego programu ponad 11 400 uczniów otrzymało stypendia na kwotę ponad 11 milionów złotych.

Wpłaty

Ładuję...