Brzeskie Centrum Medyczne

typ Szpital

lokalizacja Brzeg, opolskie

Brzeskie Centrum Medyczne jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Oferujemy realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie stacjonarnego leczenia chorych oraz wykonywania zabiegów i procedur medycznych.

Korzystamy z systematycznych szkoleń personelu przeprowadzanych przez zewnętrzne, profesjonalne firmy. Prowadzimy samokontrolę wewnętrzną – audyty wewnętrzne – oraz dobrowolnie poddajemy się audytom zewnętrznym i wizytacjom.

W 2007 roku uzyskaliśmy status jednostki akredytowanej, nadany przez Radę Akredytacyjną, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, otrzymaliśmy także wyróżnienie w Opolskiej Nagrodzie Jakości. Do dnia dzisiejszego utrzymujemy Zintegrowany System Zarządzania zgodnie z normami ISO 9001:2008 oraz ISO 14001: 2004.