Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki

Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Wspieramy organizacje i inicjatywy działające na rzecz pożytku publicznego. Zapewniamy ich skuteczne funkcjonowanie poprzez wsparcie rzeczowe oraz zwiększanie dostępu do technologii:

 

Wsparcie rzeczowe - to podstawowy kierunek naszych działań. Pełniąc rolę pośrednika zajmujemy się pozyskiwaniem w darze od firm i instytucji sprawnych a niepotrzebnych im już sprzętów i następnie redystrybucją ich wśród jednostek działających na rzecz pożytku publicznego. Zaczynaliśmy od komputerów, potem pojawiły się także inne dary. Celem tego działania jest wsparcie organizacji i zapobieganie marnotrawstwu.

 

Udostępnienie nowoczesnych technologii – wspieramy organizacje w ich rozwoju technologicznym umożliwiając im dostęp za niewielką odpłatnością do legalnego oprogramowania i sprzętu. W przyszłości planujemy także podejmować działania edukacyjne w zakresie technologii poprzez wydawać publikacji, prowadzić serwisu o tej tematyce oraz szkolenia.

 

 

Pomogli

Ładuję...