Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie

Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Dąbrowa Górnicza, śląskie

Pomagamy najuboższym.

Prowadzimy szeroko zakrojoną działalność pomocową. Szczególną troską otaczamy dzieci.

Już od ośmiu lat prowadzimy świetlicę środowiskową z programem profilaktycznym dla dzieci z najuboższych rodzin. Dzieci mają tam w ciągu dnia okazję, by zjeść gorący posiłek.
Zapewniamy również opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Możemy pochwalić się tym, że wszystkie dzieci, które uczęszczały do prowadzonej przez nas świetlicy, zdały do następnej klasy.  

Od 2004 roku do 2009 roku byliśmy koordynatorem programu PEAD Europejski Program Pomocy Żywnościowej dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej. Co roku pomagaliśmy 12 500 osobom. 

Prowadzimy program „Podziel się Posiłkiem”, w ramach którego są wspierane i dożywiane dzieci w Placówkach Oświatowych na terenie miasta.

Wspieramy również Domy Dziecka, Domy Samotnych Matek, Zakłady Opiekuńcze dla Dzieci. Pamiętamy także o osobach starszych.

W marcu 2008 roku Urząd Miasta udostępnił nam na 10 lat budynek. Obiekt ten jest dość mocno zdewastowany. Remontujemy go we własnym zakresie. W budynku planujemy zrobić stołówkę dla najuboższych dzieci i młodzieży. Następnie świetlicę środowiskową dla dzieci, świetlicę dla bezdomnych, oraz Regionalny Bank Żywności. Dotychczas wyremontowaliśmy 1/3 budynku. 

W ramach naszego Stowarzyszenia funkcjonuje również  Banku Sprzętu Biurowo -Komputerowego. Zbieramy używane komputery i wydajemy dzieciom, których nie stać na takie dogodności.

Jeśli masz ochotę wesprzeć nasze działania, pomóc nam w remontowaniu otrzymanego budynku lub w innej podejmowanej przez nas akcji, będziemy wdzięczni za każdy gest życzliwości i hojności. Dziękujemy.