Fundacja Bene Vobis

Fundacja Bene Vobis

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Fundacja Bene Vobis wspiera wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży oraz inicjuje i wprowadza zmiany w ich otoczeniu społecznym, co umożliwia młodym ludziom satysfakcjonujący udział w społeczeństwie obywatelskim.


Celem Fundacji jest:

Umożliwianie młodym ludziom kształtowania swojego życia w sposób aktywny, samodzielny i odpowiedzialny poprzez inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań, rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych zwiększanie wiedzy, umiejętności i doświadczeń osób, zespołów, organizacji, działających w sektorze społecznym sprzyjających skutecznemu, nieautorytarnemu wychowaniu, uczeniu i pomaganiu zwiększanie efektywności rozwiązywania problemów społecznych, zagrażających rozwojowi młodych ludzi przez wypracowywanie i upowszechnianie modeli systemowych oddziaływań Promowanie wartości i postaw prozdrowotnych, ekologicznych, obywatelskich w procesie wychowania, uczenia i pomocy.

Prowadzimy Klub dla Nauczycieli Przyszłości, aby pomóc nauczycielom w wychowywaniu ich podpopiecznych - na dobrych, mądrych i szczęśliwych ludzi.

W 2010 r. rozpoczęliśmy program "Anioł Stróż" polegający na wsparciu rodzin zaprzyjaźnionych dzieci z domów dziecka.

W ramach działań „Zdajemy maturę. Idziemy na studia” udzielamy wsparcia psychoedukacyjnego oraz zachęcamy młodzież z domów dziecka i rodzin zastępczych do przystąpienia do egzaminu dojrzałości.

Przeciwdziałaniu przemocy w domach dziecka i szkołach poprzez sport, działania twórcze i psychoedukację ma służyć program „Kompas – Klub Podróżnika”.