Stowarzyszenie Bez Ograniczeń

Stowarzyszenie Bez Ograniczeń

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Bydgoszcz,

Stowarzyszenie dla pomocy osobom z niepełnosprawnością w wyrównywaniu szans i integracji w celu pełnej konsolidacji społecznej

 

 

Celem Stowarzyszenia jest:

  1. wspieranie rozwoju edukacji, kultury i nauki;

  2. działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością;

  3. propagowanie idei integracji, równości i wolności;

  4. konsolidacja środowisk;

  5. promowanie, wspomaganie i aktywizacja osób z niepełnosprawnością;

  6. podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości społecznej z zakresu niepełnosprawności;

  7. działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia;

  8. propagowanie i wdrażanie najnowszych sposobów rewalidacji, terapii, rehabilitacji, profilaktyki zdrowia;

  9. optymalizacja i modernizacja warunków terapii, edukacji, rehabilitacji.