Dobre zmiany w Regulaminie Siepomaga.pl - zobacz!

W Siepomaga codziennie dostosowujemy się do Waszych potrzebnaszych Podopiecznych. Wsłuchujemy się w nie i wprowadzamy w życie.

Dziś informujemy o zmianach, które wprowadziliśmy w Regulaminie udzielania świadczeń pomocy społecznej przez Fundację Siepomaga. 
➡️ CO TO DLA CIEBIE OZNACZA?
Po zalogowaniu się do Konta Potrzebującego na Siepomaga.pl wyświetli się Tobie plansza z prośbą, o akceptacje nowej wersji regulaminu.

Wprowadziliśmy zmiany w zapisach w regulacjach dotyczących: 

 • 1,5% podatku,
 • konta Podopiecznego i jego niektórych funkcji,
 • warunków i możliwości odnowy przydzielania świadczeń pomocy społecznej przez Fundację Siepomaga.

1,5% (dawniej 1%) podatku — co to za zmiany i co to dla Ciebie oznacza
W ramach nowelizacji ustawy o PIT (zwanej przez Ministerstwo Finansów "Niskie Podatki") od 2023 roku podatnicy mogą przekazać teraz 1,5% (dawniej 1%) podatku PIT wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP) w tym Fundacji Siepomaga. Te pieniądze mogą zasilić Twoje Saldo 1,5%. W Regulaminie znajdziesz najważniejsze, zaktualizowane przez nas informacje, wyjaśniające:

 • czym jest 1,5% podatku i jakie możesz mieć z niego korzyści,
  zob. np. § 1 ust. 1 lit. p Regulaminu, 

 • czym jest „identyfikator celu szczegółowego” 1,5% i do czego jest Ci potrzebny,
  zob. § 1 ust. 1 lit. u Regulaminu oraz § 5 ust. 2 lit. b oraz § 5 ust. 6 lit. c Regulaminu

 • nowe znaczenie terminu  “Subkonto” oraz zmianę nazwy “Salda Subkonta 1,5%” na “Saldo 1,5%” i co to dla Ciebie oznacza.
  zob. § 1 ust. 1 lit. p Regulaminu

Konto Podopiecznego (Potrzebującego) i jego funkcje — to warto wiedzieć
Wprowadziliśmy kilka zmian w zapisach dotyczących Konta Podopiecznego i funkcji z nim związanych. Co to dla Ciebie oznacza?

 • nowa definicja — zmienia się znaczenie definicji Konta Podopiecznego (Potrzebującego). Doprecyzowaliśmy, że dostęp do konta Podopiecznego, może posiadać również osoba w trudnej sytuacji życiowej oraz osoby działające w jej imieniu. Taki dostęp jest od teraz również  możliwy po zalogowaniu się do udostępnianej przez Fundację aplikacji Moje Siepomaga.
  zob.§ 1 ust. 1 lit. k oraz lit. w Regulaminu
 • nowa definicja  — informacje o Podopiecznym (dawniej “Profil”) od teraz znajdziesz pod nazwą “Informacje dostępne publicznie”,
  zob. § 1 ust. 1 lit. l Regulaminu

 • zwiększamy bezpieczeństwo — przygotowaliśmy dodatkowe oświadczenie, które musi wypełnić reprezentant małoletnich Podopiecznych, działający za zgodą rodziców dziecka.
  zob. § 4 ust. 7 Regulaminu oraz Załącznik nr 2 do Regulaminu

Planujesz ubiegać się o wsparcie Fundacji w ramach świadczeń pomocowych? W aktualizacji Regulaminu zmieniły się warunki i możliwości odmowy przydzielania świadczeń pomocy społecznej przez Fundację Siepomaga.
Dbając o Wasze bezpieczeństwo ustanowiliśmy kilka regulacji, które usprawnią nasz system przyznawania Wam — Podopiecznym — świadczeń Pomocowych. Dodaliśmy zmiany, w których wyjaśniamy: 

 • jak bardzo uprościliśmy rozliczanie faktur. Istotna będzie wyłącznie czy data wystawienia faktury lub sprzedaży jest w okresie obowiązywania porozumienia,
  zob. § 7 ust. 3 lit. c Regulaminu

 • kto decyduje o akceptacji lub odmowie udzielenia Refundacji,
  zob. § 6 ust. 3 Regulaminu

 • jak działamy w razie sporu między rodzicami lub innymi opiekunami dziecka i komu będą przekazywane środki pomocowe przez Fundację,
  zob. § 5 ust. 9 Regulaminu

 • o jakie warunki bezpieczeństwa, rozszerzyliśmy listę przyczyn, które pozwalają  Fundacji wstrzymać Zbiórkę, świadczeń Pomocowych, a nawet rozwiązać Porozumienie,
  zobacz § 10 ust. 3 i 13 lit. a-d Regulaminu 

 • że środki pieniężne gromadzone na rzecz pomocy Podopiecznemu lub udzielenia pomocy Podopiecznemu Organizacji są bezpieczne, ponieważ stanowią własność Fundacji Siepomaga, która decyduje o ich przeznaczeniu,
  zob. § 2 ust. 4 Regulaminu oraz § 7 ust. 7-10 Regulaminu

 • ile razy przysługuje Ci możliwość odwołania się od decyzji Fundacji związanej z odmową udzielenia Pomocy,
  zob. § 4 ust. 6 Regulaminu oraz § 11 ust. 1 zdanie pierwsze Regulaminu

 • co jeszcze warto wiedzieć, akceptując ten Regulamin
  zobacz § 11 ust. 11 Regulaminu

O wprowadzonych zmianach przeczytasz w naszej najnowszej wersji Regulaminu udzielania świadczeń pomocy społecznej przez Fundację Siepomaga