Fundacja Brak Barier

Fundacja Brak Barier
1 Stały Pomagacz
Anonimowy Pomagacz
15 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Kraków, małopolskie

Jesteśmy grupą ludzi z niepełnosprawnością ruchową, dlatego wiemy z jakimi problemami borykają się osoby niepełnosprawne, więc pomagamy im. Chcemy pokazać im, że mogą żyć aktywnie, zmotywować ich do działań, pomóc w przezwyciężeniu ograniczeń, które w dużej mierze wynikają z ich własnego strachu i poczucia izolacji.

Fundacja Brak Barier powstała by pomagać i aktywizować osoby z niepełnosprawnością oraz motywować je do podejmowania działania .

Realizujemy projekt „Crossfit na wózku”- są to zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Celem jest zwiększenie ich aktywności i sprawności fizycznej, dzięki czemu takie osoby mogą stać się bardziej samodzielne i lepiej radzić sobie w życiu.

Zobacz więcej: Zajęcia Cross Fitness

Zobacz o nas reportaż w TVP:

Drugim projektem jest „Dostępna Kultura”, mający na celu zwiększenie dostępności wydarzeń kulturalnych dla osób z niepełnosprawnością – organizujemy wyjścia do teatru, filharmonii, opery czy muzeów.

Trzecim projektem jest “Integracja Bez Barier” - organizujemy wydarzenia integracyjne takie jak: wycieczki, ogniska, spotkania okolicznościowe jak andrzejki. Wszystkie tego typu wydarzenia mają na celu integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem i zapobieganiu wykluczeniu.

Zobacz więcej: Dostepna kultura i integracja

Czwartym projektem jest “Samoobrona dla osób z niepełnosprawnością ruchową” - dzięki takim zajęciom chcemy pomóc naszym podopiecznym radzić sobie w sytuacjach zagrożenia i poprawić ich bezpieczeństwo!

Zobacz więcej : Samoobrona dla niepełnosprawnych

Piątym projektem jest “Poradnictwo dla osób z niepełnosprawnością ruchową” z zakresu doboru sprzętu rehabilitacyjnego, wózka, praw osób z niepełnosprawnością, form dofinansowań PFRON itp. Oferujemy również bezpłatne konsultację fizjoterapeutyczne i psychologiczne.

Zobacz więcej:  Punkt poradnictwa

Prowadzimy również szkolenia dla uczniów szkół w formie lekcji oraz pracowników firm z Savoir Vivre wobec osób niepełnosprawnych, dzięki którym zwiększamy i kształtujemy świadomość społecznej i opinii publicznej na temat środowiska i potrzeb oraz możliwości osób z niepełnosprawnościami oraz przełamanie barier w kontakcie dwóch stron.

Zobacz więcej : Szkolenia Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnością

Mamy już ponad 50 podopiecznych, a liczba ta nadal rośnie. Dlatego zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie naszych działań . Dzięki państwa pomocy będziemy mogli realizować nasze projekty i dążyć do poprawy komfortu i życia osób niepełnosprawnych.

Za okazałą pomoc Serdecznie Dziękujemy!

Pamiętaj! Dobro wraca!

1 Stały Pomagacz
Anonimowy Pomagacz
15 zł miesięcznie