Fundacja Brak Barier

Fundacja Brak Barier
2 Stałych Pomagaczy
Anonimowy Pomagacz
5 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Jesteśmy grupą ludzi z niepełnosprawnością ruchową, dlatego wiemy, z jakimi problemami borykają się osoby niepełnosprawne, więc pomagamy im.

Chcemy pokazać im, że mogą żyć aktywnie, zmotywować ich do działań, pomóc w przezwyciężeniu ograniczeń, które w dużej mierze wynikają z ich własnego strachu i poczucia izolacji.

Fundacja Brak Barier powstała, by pomagać i aktywizować osoby z niepełnosprawnością oraz motywować je do podejmowania działania.

Realizujemy projekt „Crossfit na wózku”- są to zajęcia sportowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Celem jest zwiększenie ich aktywności i sprawności fizycznej, dzięki czemu takie osoby mogą stać się bardziej samodzielne i lepiej radzić sobie w życiu.

Zobacz więcej: Zajęcia Cross Fitness

Zobacz o nas reportaż w TVP Kraków:

Drugim projektem jest „Taniec na wózku”,organizujemy cykliczne warsztaty taneczne dla osób poruszających się na wózkach. Warsztaty prowadzi profesjonalna trenerka tańca nowoczesnego oraz fizjoterapeutka.

Trzecim projektem jest “Integracja Bez Barier” - organizujemy wydarzenia integracyjne takie jak: wycieczki, ogniska, spotkania okolicznościowe jak andrzejki. Wszystkie tego typu wydarzenia mają na celu integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem i zapobieganiu wykluczeniu.

Zobacz więcej: Dostepna kultura i integracja

Czwartym projektem jest „Dostępna Kultura”, mający na celu zwiększenie dostępności wydarzeń kulturalnych dla osób z niepełnosprawnością – organizujemy wyjścia do teatru, filharmonii, opery czy muzeów.

Piątym projektem jest “Poradnictwo dla osób z niepełnosprawnością ruchową” z zakresu doboru sprzętu rehabilitacyjnego, wózka, praw osób z niepełnosprawnością, form dofinansowań PFRON itp. Oferujemy również bezpłatne konsultacje fizjoterapeutyczne i psychologiczne.

Zobacz więcej:  Punkt poradnictwa

Możesz również podarować nam 1%. Więcej informacji.

Szkolenia

Prowadzimy również szkolenia dla uczniów szkół oraz pracowników firm, insytucji z Obsługi osób z niepełnosprawnością oraz Savoir Vivre wobec osób niepełnosprawnych, dzięki którym zwiększamy i kształtujemy świadomość społecznej i opinii publicznej na temat środowiska i potrzeb oraz możliwości osób z niepełnosprawnościami, oraz przełamanie barier w kontakcie dwóch stron.

Mamy już ponad 60 podopiecznych, a liczba ta nadal rośnie. Dlatego zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie naszych działań. Dzięki państwa pomocy będziemy mogli realizować nasze projekty i dążyć do poprawy komfortu i życia osób niepełnosprawnych.

Za okazałą pomoc Serdecznie Dziękujemy!

Pamiętaj! Dobro wraca!

2 Stałych Pomagaczy
Anonimowy Pomagacz
5 zł miesięcznie