Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gorzów Wielkopolski, lubuskie

Świadczymy działalność charytatywną i pomocową. 

Za nasze działania zostaliśmy niejednokrotnie uhonorowani wieloma nagrodami, np. Nagrodą Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Zdobyliśmy wiele tytułów, np. Tytuł Społecznika Roku województwa lubuskiego w roku 2004,2006 i Tytuł Honorowego Społecznika Roku 2007.

Jednak to nie tytuły i laury są dla nas najważniejsze.
Dobro drugiego człowieka stawiamy na pierwszym miejscu. 


Prowadzimy jadłodajnie dla ubogich, udzielamy pomocy zarówno finansowej, jak i rzeczowej.

Organizujemy półkolonie, kolonie, obozy.

Pod naszym patronatem działa również świetlica terapeutyczna.

Prowadzimy też rozwiniętą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Sprawujemy również pieczę nad losem bezdomnych, bezrobotnych i ubogich.

Staramy się tworzyć systemy szkoleń zawodowych, społecznych. Udzielamy różnego rodzaju wsparcia ofiarom przemocy.

Przeprowadzamy działania profilaktyczne w grupach zagrożonych alkoholizmem, czy narkomanią.

To tylko część szerokiego spektrum naszej działalności. 

Chcielibyśmy działać jeszcze prężniej i jeszcze szerzej. Do tego potrzebna jest nam Państwa pomoc.

Z góry dziękujemy. 

Wpłaty

Ładuję...