Bride against a cancer

aleksandrah
organizator skarbonki

\For the English version, scroll down\

Drodzy przyjaciele i znajomi,

Ponieważ  zbliżają się moje 24 urodziny (och, starzeję się), postanowiłam użyć tej okazji by świętować życie i Mogę przyznać, że nie doceniałam  mojego życia, ale teraz chcę zmienić. Choć moja przyszłość jest niepewna, wiem, że jest pełna nadziei, marzeń i przyjaciół. Chcę świętować to i chcę, aby inni ludzie świętowali swoje życie i upewnili się, że mają taką możliwość.

Proszę, drodzy przyjaciele, poznajcie Dorotę, która jest młodą, piękną kobietą z Polski, która jak wielu z nas marzy o radosnym życiu, miała być panną młodą. Ustalono datę wesela, wszystko zaplanowano. Pozostawało odliczać dni do szczęśliwego dnia swojego życia. Ale w jej życiu pojawiła się coś, czego nie planowała. Rak zaatakował jej organizm,  chłoniak limfoblastyczny B-komórkowy., który atakuje system odpornościowy i pozbawia go możliwości obrony przed jakimikolwiek przeziębieniem lub infekcją. Ale nie zrezygnuje, jej obroną  jest wesoły uśmiech i nadzieja na powrót do normalnego życia. Zbiera pieniądze na swoje leczenie w szpitalu CHIPSA w Meksyku. Nie musicie przeznaczyć setek złoty, cokolwiek i jeśli możecie przeznaczyć cokolwiek, wiem, że to już więcej niż dużo dla Danuty.  Dziękuję bardzo!

Dear friends

As my 24th birthday (oh I am getting old) is approaching I've decided to celebrate life and living . I can admit I've taken this life for granted but now I want to make a change. Even though my future in uncertain I know it's filled with hope, dreams and friends. I want to celebrate it and I want other people to celebrate their lives and make sure they get every possibility to do so. I am asking you my dear friends to meet  Dorota who is a young, beautiful  woman from Poland who as many of us dreams of a joyful life, she was about to be a bride. The date of wedding was set, everything planned. Just counting down to the happiest day of her life left. But in her life appeared something she didn't plan. She got the cancer of Diffuse large B-cell lymphoma which attacks her immunology system and deprives her of the possibility of defense against any simple cold or infection. Yet she doesn’t give up, her defense is a cheerful smile and hope for coming back to the normal life. They are fundrising the money for her treatement in CHIPSA Hospital in Mexico.

You don't need to donate hundreds, whatever and if you can donate I know that's already more than enough for Danuta.  Thank you so much! That would be beyond any birthday present  I could ever receive.

Wsparli

50 zł

Wpłata anonimowa

100 zł

Anna - another bride :)

Stay strong and good luck :) !!!
Darowizny trafiają bezpośrednio na zbiórkę charytatywną:
aleksandrah
Dorota Lisiczko-Zając, 35 lat
Panna młoda z oddziału onkologii
25%
150 zł Wsparły 2 osoby CEL: 600 ZŁ