Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Bielsko-Biała, śląskie

Od momentu swojego powstania realizujemy szeroki program działań artystycznych i edukacyjnych aktywizujących osoby ze środowisk zagrożonych społecznym wykluczeniem. Działania te służą wspieraniu procesów wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych i readaptacyjnych.

Prowadzimy program warsztatów artystycznych dla tzw. grup dysfunkcyjnych obejmujący różne dziedziny sztuki - przede wszystkim teatr, a także między innymi: animację ko

W ciągu 10 lat działalności zorganizowaliśmy sesje szkoleniowe dla około tysiąca nauczycieli i edukatorów osób dorosłych.

Organizujemy aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych w ramach prowadzonych przez Teatr Grodzki: Warsztatu Terapii Zajęciowej, Zakładu Aktywności Zawodowej oraz poradnictwa zawodowego.

Prowadzimy działalność wydawniczą obejmującą publikacje książkowe, filmowe i prasowe o charakterze instruktażowym i dokumentacyjnym.

Organizujemy konferencje, spotkania integracyjne oraz przeglądy twórczości amatorskiej

Wpłaty

Ładuję...