Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego

Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kościerzyna, pomorskie

Wspólnota Burego Misia istnieje od ponad 30 lat, skupiając osoby niepełnosprawne zwane Burymi Misiami, ich rodziców oraz pełnosprawnych przyjaciół – zwanych Burymi Niedźwiedziami.

Naszym celem jest tworzenie i utrzymywanie bazy materialnej, służącej do udzielania schronienia, opieki, rehabilitacji i rekreacji dla ludzi niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo.

Podczas wakacji organizujemy Obozy dla  prawie 200 naszych odmiennych przyjaciół. W czasie dwutygodniowych turnusów Bure Misie przeżywają swoje święto i wielką przygodę.
 
Wspólnota ma swoje ogniska w Bytomiu, Krakowie, Poznaniu, a także pod Kościerzyną, gdzie znajduje się Osada Burego Misia. Mieszkają tam ci niepełnosprawni członkowie Wspólnoty, którzy stracili już oparcie ze strony swych rodzin. Mieszka tutaj  ponad 50 osób  tym 33 osoby  niepełnosprawne intelektualnie i ruchowo. Staramy się stworzyć im domową atmosferę, zagwarantować życie, które będzie bezpieczne, ciekawe i pożyteczne. Mamy własne gospodarstwo (hodujemy krowy rasy Jersey i Siemental oraz świnie złotnickie pstre), ogród, hodujemy zwierzęta, produkujemy własne sery oraz przetwory ziołowe, warzywne i owocowe.
 Niesiemy pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz dążymy do wyrównywania ich szans.  Prowadzimy działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Chcemy się podzielić naszymi wzruszeniami, radością i zadziwieniem, które rodzą się z przyjaźni, jakiej doświadczamy we Wspólnocie, a także naszymi troskami, projektami i marzeniami, które mają naszą przyjaźń utrwalać.
 
Dla wypełnienia naszej codzienności odpowiedzialną miłością bardzo potrzebujemy ludzkiej życzliwości. Może, kiedy nas choć trochę poznasz i zrozumiesz, zechcesz zostać radośnie zatroskanym i życzliwym przyjacielem.