Zakup busa do przewozu 8 osób niepełnosprawnych w tym 2 osób na wózka...

Fundacja w Ośrodku Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej prowadzi:

  1. Świetlicę Terapeutyczną dla 20 podopiecznych zamieszkałych na terenie powiatu opolskiego ziemskiego i w Opolu
  2. Środowiskowy Dom Samopomocy dla 40 podopiecznych zamieszkałych w Opolu
  3. Warsztat Terapii Zajęciowej dla 30 uczestników zamieszkałych na terenie powiatu opolskiego ziemskiego i w Opolu
  4. Zakład Aktywności Zawodowej dla 58 pracowników niepełnosprawnych.

 

Z tych 148 osób niepełnosprawnych 80 osób nie jest w stanie samodzielnie dojechać komunikacją zbiorową do ośrodka, dlatego już od chwili utworzenia w 1993 roku Warsztatu Terapii Zajęciowej występowaliśmy do PFRON z wnioskami o dofinansowanie zakupu busów do przewozu osób niepełnosprawnych. Niestety program PFRON „Pegaz” został zakończony, ostatni bus w ramach tego programu zakupiliśmy w 2004 roku.

Na dzień dzisiejszy posiadamy 4 busy, które dowożąc osoby niepełnosprawne na zajęcia i odwożąc je do domu, pokonują w ciągu 5 dni w tygodniu ponad 4500 km. Wszystkie busy mają przejechane ponad 500.000 km. W bieżącym roku na naprawy naszych busów wydaliśmy ponad 60 tys. zł, a do zapłacenia, z odroczonym terminem płatności do 31 sierpnia, pozostaje faktura na kwotę 9000 zł za naprawę Craftera, a VW Transporter T4 z 2001 roku czeka w zakładzie blacharsko-lakierniczym na naprawę podłogi i rejestrację.

Zakup 1 busa poprawi sytuację w dowozach, ograniczy wydatki na naprawy eksploatowanych samochodów.

Brak dowozów spowoduje, że te 80 osób zostaną skazani na stałe przebywanie w czterech ścianach mieszkań, a gdy zabraknie już rodziców zostaną przeniesieni do domów pomocy społecznej.

Uczestniczenie w zajęciach Świetlicy Terapeutycznej, Środowiskowego Domu Samopomocy – to nie tylko wyjście z domu, to poznanie nowych przyjaciół, to wyjścia do kina, teatru, restauracji, to także zajęcia z terapii zajęciowej, nauka samoobsługi.

W Warsztacie Terapii Zajęciowej uczestnicy poznają nowe techniki wykonywania różnych prac, uczestniczą w terapii społecznej, odbywają praktyki na różnych stanowiskach pracy w ZAZ oraz na otwartym rynku pracy.

Osoby niepełnosprawne zatrudnione w Zakładzie Aktywności Zawodowej nie tylko są pracownikami, otrzymują wynagrodzenie za pracę, wypracowują swoją emeryturę, muszą przez pięć dni w tygodniu przygotować się do wyjścia z domu, pracować, wyjeżdżają na urlopy, a za środki z funduszu aktywności zwiedzają różne zakątki Polski i nie tylko.

Wsparli

1 zł

Anonimowy Pomagacz

0,1%
1 zł Wsparła 1 osoba CEL: 165 000 ZŁ