Stowarzyszenie Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych

Stowarzyszenie Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych
1 Stały Pomagacz
Wpłata anonimowa
50 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Stowarzyszenie Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych obok prowadzenia działań edukacyjnych, badawczych i eksperckich, zajmuje się także prowadzeniem Centrum Pomocy Prawnej i Ochrony Praw Człowieka, w ramach którego zapewniania jest nieodpłątna pomoc prawna osobom potrzebującym. Ponadto organizujemy i wspieramy organizowanie zbiórek charytatywnych.

1 Stały Pomagacz
Wpłata anonimowa
50 zł miesięcznie